Aktieägare

Ägare och aktiekapital

Uppdaterad 2021-03-31

 

Namn A-aktier B- aktier Aktier
GÅRDAVERKEN AB 1 250 000 3 192 083 4 442 083
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB   1 986 596 1 986 596
CONCEJO AB   1 932 323 1 932 323
BERNER, ISOLDE STENSDOTTER   1 630 572 1 630 572
LANNEBO NANOCAP   1 147 197 1 147 197
SEB LUXEMBURG   996 920 996 920
UNIONEN   745 000 745 000
PROTECTOR FORSIKRING ASA   669 223 669 223
FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION   299 077 299 077
SÖDERQVIST, BO   230 000 230 000
MIKAEL GUNNARSSON   221 000 221 000
LARSSON, INGRID   214 992 214 992
BERNER WOLF, NICOLAS   183 770 183 770
SWEDBANK FÖRSÄKRING   181 794 181 794
CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB   172 000 172 000
SEB INVESTMENT MANAGEMENT   117 611 117 611
ANTAP CAPITAL   110 697 110 697
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES, SE   103 200 103 200
LACHENARDIÉRE, SONJA   100 000 100 000
HANDELSBANKEN FONDER   91 460 91 460
Övriga   3 183 883 3 183 883
Totalt 1 250 000 17 509 398 18 759 398