Aktieägare

Ägare och aktiekapital

Uppdaterad 2018-12-31

Namn A-aktier B- aktier Aktier
GÅRDAVERKEN AB       1 250 000           3 192 083           4 442 083   
ERNSTRÖM KAPITAL AB          2 550 000           2 550 000   
LANNEBO NANOCAP          2 051 307           2 051 307   
BERNER, KSENIA          1 703 268           1 703 268   
BERNER, ISOLDE STENSDOTTER          1 630 572           1 630 572   
BERNER, RUBY STENSDOTTER          1 558 336           1 558 336   
ANDRA AP-FONDEN              850 000               850 000   
FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET ZATE              438 242               438 242   
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION              271 669               271 669   
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB              270 827               270 827   
SÖDERQVIST, BO              220 000               220 000   
BPSS LUX/FIM/LU FD/CA TA/UCITS/FULL              186 811               186 811   
BERNER WOLF, NICOLAS              167 500               167 500   
ALCUR SELECT              147 557               147 557   
CBLDN-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C              120 486               120 486   
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB                83 152                 83 152   
LACHENARDIÉRE, RACHEL                72 696                 72 696   
CHRISTIAN BERNER TECH TRADE AB                72 357                 72 357   
HANDELSBANKEN SVERIGEFOND INDE, X                64 926                 64 926   
SEB LIFE INTERNATIONAL                60 000                 60 000   
Övriga          1 797 609           1 797 609   
Totalt      1 250 000         17 509 398         18 759 398