Aktieägare

Ägare och aktiekapital

Uppdaterad 2020-12

 

Namn A-aktier B- aktier Aktier
GÅRDAVERKEN AB 1 250 000 3 192 083 4 442 083
ERNSTRÖM KAPITAL AB   1 932 323 1 932 323
BERNER, ISOLDE STENSDOTTER   1 630 572 1 630 572
BERNER, RUBY STENSDOTTER   1 552 149 1 552 149
LANNEBO NANOCAP   1 544 335 1 544 335
SEB LUXEMBURG   1 255 456 1 255 456
UNIONEN   745 000 745 000
PROTECTOR FORSIKRING ASA   669 223 669 223
FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION   440 321 440 321
SÖDERQVIST, BO   230 000 230 000
MIKAEL GUNNARSSON   216 000 216 000
BERNER WOLF, NICOLAS   188 273 188 273
LARSSON, INGRID   180 933 180 933
SENTINAM INVEST AB   177 530 177 530
SWEDBANK FÖRSÄKRING   159 018 159 018
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB   122 406 122 406
ANTAP CAPITAL   113 252 113 252
LACHENARDIÉRE, SONJA   100 000 100 000
STATE STREET BANK AND TRUST CO   96 000 96 000
LACHENARDIÉRE, RACHEL   72 696 72 696
Övriga   2 891 828 2 891 828
Totalt 1 250 000 17 509 398 18 759 398