Publicerad 2018-07-11 | 14:00

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström levererar rekordorder på hetvattenpannor till Pacific Electric Power Energy Co, Ltd.

Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & Ingeström har fått uppdraget att leverera elektriska hetvattenpannor till kinesiska samarbetspartnern Pacific Electric Power Energy Co, Ltd.

Ordervärdet för Zander & Ingeströms del bedöms till 21 MSEK och kommer enligt vår förväntan att levereras under tredje kvartalet 2018. Ordern är den enskilt största någonsin inom Christian Berner Tech Trade AB och är tydligt tecken på styrkan hos Zander & Ingeström AB, som en del i Christian Berner Tech Trade koncernen.

Levereransen omfattar totalt 14 pannor med en totaleffekt på 504 MW.

Ordern bedöms ha en positiv resultatpåverkan för koncernen under det tredje kvartalet.

Zander & Ingeström AB (http://zeta.se) är ett av Sveriges ledande bolag inom pump- och värmeteknik och förvärvades av Christian Berner Tech Trade AB 1 mars 2018.


Hetvattenpanna