Styrelse

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består av tre ledamöter, utsedda av styrelsen. Den nuvarande Revisionskommittén består av följande ledamöter:

  • Lars Gatenbeck, ordförande
  • Joachim Berner
  • Bertil Persson