Om oss

Teknik & Distribution

I affärsområdet Teknik & Distribution samlas distributionsverksamheter och egna produkter inom vattenrening, förpackningsutrustning, vibrationsdämpning, teknisk plast och processteknik.

Bolagen inom affärsområdet Teknik och Distribution hjälper kunder inom både industri och offentlig sektor att minska resursåtgång, förbättra omgivningens miljö eller på andra sätt förbättra sin egen verksamhet. Dotterbolagen i affärsområdet erbjuder lösningar inom vattenrening, förpackningsutrustning, vibrationsdämpning, teknisk plast och processteknik. Bolagen agerar framför allt som lokal distributör av ledande tillverkares produkter, men har även en del egna produkter inom till exempel förpackningsmaterial och fyllningsmaskiner. Bolagen försäljning sker i huvudsak på sina respektive hemmamarknader, det vill säga de fyra nordiska länderna.

En ledande teknikpartner

Affärsområdets kunder finns inom många delar av industrin, såsom järnvägar, vatten/avlopp och olika former av tillverkande- och processindustri, såväl som trä- och sågverksindustri eller gruvindustri. Offentlig sektor utgör också en kundgrupp, bland annat avseende utrustning och förpackningsmaterial till storkök för ökad hållbarhet. Den breda kundbasen ger en god riskspridning.

Exempel på produkter

Miljö- och vätsketekniska produkter, till exempel:

  • Doserpumpar
  • Desinfektionssystem, i huvudsak UV-aggregat
  • Instrument och analysverktyg
  • Filter för vätskefiltrering

Maskiner och anläggningar inom till exempel:

  • Pulver- och torkteknik
  • Fyllning
  • Förpackning av mat, och därtill hörande förpackningsmaterial
  • Förpackning i samband med e-handel

Materialtekniska produkter, till exempel:

  • Vibrationsdämpande produkter som till exempel ballastmattor och slipermattor för vibrationsisolering, stomljuds- och stegljudsdämpning
  • Konstruktionsplaster och slitdelar till industrin för att minska friktion och slitage i olika applikationer

Dotterbolag inom affärsområdet