Delårsrapport Q3 2021

Ladda ner .pdf

Capital Market Meeting 8 september

ABGSC Investor Day 26 maj 9.00

Avanza börsdag 19 maj 2021

Se Bo Söderqvists presentation

Koncernchef Bo Söderqvist sammanfattar året som gått

Årsredovisning 2020

Ladda ner .pdf

Kalender

fredag, 25 februari 2022

Bokslutskommuniké 2021

Tid: 12:00

Visa alla kalenderhändelser

Christian Berner Tech Trade

Som teknikhandelsbolag har Christian Berner i mer än 120 år förenklat och effektiviserat värdekedjan. Genom hög teknisk kompetens, fokus på kvalitet och djupgående kunskaper om produktionsprocesser och behov bygger vi långa samarbeten och en position som värdefull partner till både leverantörer och kunder.

Vår vision är att vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

Vi förbättrar miljöer som påverkar många människor

Ökad konsumtion, knappa resurser

När jordens befolkning växer och den ekonomiska tillväxten lyfter fler ur fattigdom ökar påfrestningen på jordens begränsade resurser. Konsumtionen i den rika delen av världen måste därför minska sitt resursanspråk med nya hållbara lösningar. Det driver efterfrågan på produkter och system som bidrar till ökad cirkularitet.

Klimatförändringar

Klimatförändringarna ställer stora krav på en kraftfull omställning i alla delar av samhället. Ägare, samhälle och anställda förväntar sig att företagen tar sin del av ansvaret och minskar sina utsläpp genom hela värdekedjan. Det driver effektivisering av processer och användning av nya material och produktionssätt.

Vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade delårsrapport kvartal 3 2021

Ett starkt resultat i kvartalet med en fortsatt bra orderingång

Bra försäljning och resultatutveckling i kvartalet efter det starka andra kvartalets orderingång. Som vi kommunicerade i förra kvartalet såg vi ett starkt andra halvår framför oss. Det är glädjande att nu kunna konstatera att tredje kvartalet gav en EBITA-marginal på 9,6 (8,8) procent och att orderingången blev goda 157,0 (133,4) MSEK.

Omsättningen ökade med 27,3 procent i det tredje kvartalet trots att vi ser fortsatt längre leveranstider för framför allt större projekt på grund av råvaru- och komponentbrist. Vi har under kvartalet haft en fortsatt stark orderingång, vilket gör att vi sannolikt även kan förvänta oss ett bra fjärde kvartal.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade