M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Styrelse

Joachim Berner
Styrelseordförande sedan 2014

Invald i styrelsen: 2005
Födelseår: 1962
Utbildning: Fil mag i ekonomi, Handelshögskolan i Göteborg
Andra uppdrag: Industriell rådgivare åt Accendo Capital,  CapMan och Segulah. Styrelseordförande i Christian Berner Invest AB, Gårdaverken AB, Lautex Oy, Mitt-I AB samt Handelshögskolan i Göteborgs råd. Styrelseledamot i  NHST Media Group AS och Yrkesakademin AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande Group Nordkom AB, Sensia Sjukvård AB, Forma Magazin AB, Swereco Group AB och Riksteatern.  Styrelseledamot i MQ, Krook&Tjäder AB, Proffice Mediakompetens AB, Talentum OY, Pensionsmyndigheten samt Arbetsförmedlingen.
Innehav: 1 250 000 A-aktier och 8 214 651 B-aktier genom bolag.

 Joachim Berner

Kerstin Gillsbro
Styrelseledamot sedan 2016 

Född: 1961
Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten Lunds Tekniska Högskola
Andra uppdrag: VD Jernhusen AB, Styrelseledamot i Stena Fastigheter AB, Styrelseledamot i förtroenderådet SNS och Styrelseledamot i Sweden Green Building Council.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot Balco AB
Innehav: -

 

Anders Birgersson
Styrelseledamot sedan 2009

Född: 1958
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola samt företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.
Andra uppdrag: VD, koncernchef och styrelseledamot i VBG Group AB. Styrelseordförande i VBG Group Truck Equipment AB, Styrelseledamot i KMT Precision Grinding AB samt Sparbanken Lidköping AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Liljedahl Groups.
[Innehav: 3 818 B-aktier] 

 Anders Birgersson

Charlotta Utterström
Styrelseledamot sedan 2011

Född: 1972
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Andra uppdrag: VD Certaincy AB
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
[Innehav: 1 309 B-aktier] 

 Charlotta Utterström

Lars Gatenbeck
Styrelseledamot sedan 2014

Född: 1956
Utbildning:  Med Dr o Leg Läkare, Karolinska Institutet
Andra uppdrag: VD och Styrelseordförande Life Equity Group Holding AB, Styrelseordförande i CellaVision AB, Life Medical Sweden AB och Memira Holding AB. Styrelseledamot i Dataflow Group PTY, Cancerföreningen och Stiftelsen Silviahemmet.
Huvudman i Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.
[Innehav: 16 364 B-aktier] 

 Lars Gatenbeck

Malin Domstad
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1970
Utbildning: B Sc Industrial  Automatisation
Andra uppdrag: Vice President Purchasing, Kongsberg Automotive
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
[Innehav: 1 200 B-aktier]

 Malin Domstad

Kurt Olofsson (Unionen)
Styrelseledamot sedan 2004 (Arbetstagarrepresentant)

Född: 1952
Utbildning: PTK:s grundutbildning för bolagsstyrelseledamöter
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
[Innehav: –] 

 Kurt Olofsson

Sohrab Moshiri (Akademikerförbundet)
Styrelseledamot sedan 2015 (Arbetstagarrepresentant)

Född: 1985
Utbildning: Civilingenjör KTH, PTK:s grundutbildning
Andra uppdrag: Ordförande Akademikerföreningen, Ledamot Brf Lindarnas Allé
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
[Innehav: –]

 Sohrab Moshiri

Revisor

Revisionsbolag, PWC AB, organisationsnummer 556029-6740.
Huvudansvarig revisor, Magnus Götenfelt (född 1963). Magnus Götenfelt är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Gateway.Master