Om oss

Samarbeta med oss

Lönsam tillväxt

Christian Berner är ett lönsamt bolag i tillväxt. Våra högkvalitativa produkter och systemlösningar efterfrågas av marknaden vilket ger goda förutsättningar för en långsiktig utveckling.

Värdeskapande för kunder och leverantörer

Vi som teknikhandelsföretag skapar värde för såväl kunder som leverantörer genom att strukturera och effektivisera värdekedjan. Därigenom kan bolaget minska transaktionskostnaderna i värdekedjan.

Värde för kund genom:

  • Professionell rådgivning avseende val av komponenter och system på en alltmer komplex leverantörsmarknad
  • Skräddarsydda helhetslösningar med komponenter från ett flertal olika leverantörer
  • Support, utbildning och andra eftermarknadstjänster samt tillgång till en lokal samarbetspartner
  • Minskat antal leverantörskontakter och de transaktionskostnader detta innebär

Värde för leverantör genom:

  • Tillgång till tekniskt kvalificerad säljorganisation med upparbetade kundrelationer och lokal marknadskännedom
  • Tillgång till information om kundernas produktionsprocesser genom upparbetade kundrelationer
  • Lägre kostnad än för egen lokal organisation
  • Marknadsföring

Värde för aktieägare genom:

  • Vi skapar värde för aktieägarna bland annat genom den positiva utvecklingen på aktiekursen och en utdelning som ger en god direktavkastning och utdelningstillväxt.
  • Målsättningen är att utdelningen ska vara 30-50 procent av resultatet efter skatt.

Förvärv

Vi söker kontinuerligt efter kvalitetsbolag som passar in i koncernen och där Christian Berner som ägare kan vara med och fortsätta utveckla verksamheten. Kontakta oss gärna för att diskutera framtida möjligheter tillsammans.

Caroline Reuterskiöld
Vd, Christian Berner Tech Trade
Tel: +46 70 81 72 428
caroline.reuterskiold@christianberner.com