Årsstämma

Årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ) hålls onsdagen den 28 april 2016 kl 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke.

Länk till kallelse

Länk till presentation från årsstämman

Aktieägare som vill delta på stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 april 2016 och måste anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 22 april 2016, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan

Länk till fullmaktsformulär

Christian Berner Tech Trade-koncernens årsredovisning för år 2015 publiceras den 6 april 2016. Tryckt exemplar kan beställas hos bolaget, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.


På webbsidan för Bolagsstyrning publicerar Christian Berner Tech Trade information om koncernens styrning, t ex. information som rör årsstämma, styrelse och koncernledning.

Länk till Bolagsstyrning

Länk till Kommuniké

Länk till Protokoll Årsstämma 2016