Publicerad 2024-05-13 | 17:15

Christian Berner Tech Trade AB (publ) bekräftar namnbyte till Berner Industrier AB

Christian Berner Tech Trade AB (publ) meddelar idag att bolagets namn officiellt har ändrats till Berner Industrier AB i det svenska aktiebolagsregistret. Aktien handlas från och med 22 maj 2024 under tickern BERNER (istället för CBTT) på NASDAQ Stockholms Main Market Small cap-lista. Ändringen godkändes av aktieägarna vid årsstämman den 25 april 2024.

Notera att namnbytet endast berör moderbolaget och inte de fyra dotterbolagen som heter Christian Berner.