Senast uppdaterad 2021-04-15 | 16:00

Christian Berner Tech Trade förvärvar GF Swedenborg Ingeniörsfirma

Christian Berner Tech Trade AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i AB GF Swedenborg Ingeniörsfirma, (https://swedenborg.se), som marknadsför och säljer kända pumpfabrikat som bland annat Dickow, DAB och sprängbleck från Rembe Gmbh. De har även tillverkning av industrispjäll som säljs under egna varumärket Swedspjäll.

2020 uppgick bolagets omsättning till 45,1 MSEK med ett EBITA-resultat om 6,3 MSEK. Vid utgången av 2020 hade företaget 13 anställda.
Köpeskillingen uppgår till 25,0 MSEK på skuldfri basis och finansieras genom tillgänglig kassa och nyupptagna lån. Tilläggsköpeskillingen om maximalt 6,0 MSEK kan därutöver falla ut baserat på resultatet 2021.

— Christian Berner är starka inom processindustrin och VA. AB GF Swedenborg Ingeniörsfirma kompletterar erbjudandet och har dessutom sin egen produkt Swedspjäll, som jag ser har stor potential för tillväxt i hela Norden och övriga Europa, säger Bo Söderqvist, vd och koncernchef för Christian Berner Tech Trade.

 

Tillträde äger rum den 3 maj 2021. AB GF Swedenborg kommer att drivas vidare som eget bolag och ingå i Christian Berners affärsområde Process & Miljö i Sverige.

— Det är stimulerande att bli en del av Christian Bernerkoncernen. Bolagens affärer kompletterar varandra och skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Med Christian Berner som ägare får vi möjlighet att ta nästa steg i utvecklingen av vår verksamhet, säger Patrik Swedenborg, ägare i AB GF Swedenborg Ingeniörsfirma.

Förvärvet förväntas ha positiv påverkan på Christian Berner Tech Trades vinst per aktie innevarande räkenskapsår.

Finansiella rådgivare: Hjalmarsson & Partners och PWC. 
Legal rådgivare: Morris

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 46 (0) 70-18 66 910
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2021 kl. 16.00 CET.