Senast uppdaterad 2020-08-17 | 14:59

Christian Berner Tech Trades styrelse avser kalla till extra bolagsstämma

Styrelsen för Christian Berner Tech Trade AB (publ) avser kalla till en extra bolagsstämma den 8 oktober och föreslår en utdelning om 0,60 kr per aktie.

− Christian Berner har en stark balansräkning och finansiell styrka trots situationen med Covid-19-pandemin, kommenterar Christian Berners styrelseordförande Joachim Berner. 

Christian Berners extra årsstämma kommer att hållas den 8 oktober 2020 och kallelse publiceras senast 30 dagar innan.

 

För ytterligare information kontakta:

Joachim Berner, styrelseordförande Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0)706-20 11 50
E-post: joachim.berner@gardaverken.se, www.christianberner.com 

Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0)70-18 66 910
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com, www.christianberner.com 

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti kl. 15:00 CET.