Senast uppdaterad 2020-02-14 | 08:30

Christian Berner Tech Trade tecknar avtal med SEB om revolverande kreditfacilitet

Christian Berner Tech Trade AB tecknar avtal med SEB om en revolverande kreditfacilitet på 200 MSEK över tre år. Delar av faciliteten (55 MSEK) används direkt för att lösa befintliga lån. Huvuddelen skall användas för att finansiera beslutad förvärvsstrategi.  

– Vi har de senaste åren genomfört flera lyckade förvärv och skapat förutsättningar för fortsatt expansion genom förvärv.  Den revolverande kreditfaciliteten med SEB, ger oss ytterligare möjligheter att realisera vår förvärvsstrategi, säger Bo Söderqvist, vd och koncernchef för Christian Berner Tech Trade.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0) 70-18 66 910
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade AB, Tel +46 (0) 70-18 66 986
E-post: torbjorn.gustafsson@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08:30 CET.