Senast uppdaterad 2019-11-29 | 13:00

Christian Berner Tech Trade AB (publ): Angående dotterbolaget Zander & Ingeströms pågående förhandlingar om en större order.

Avseende tidigare kommunicerat pressmeddelande (2019-11-12) om pågående förhandlingar om en större order på 200 MSEK som förväntades vara klara under november månad.

Motparten har tillfälligt pausat pågående aktiviteter och därmed även dialogen med Zander & Ingeström om ovanstående order. Det är i nuläget oklart när aktiviteterna återupptas. Motpartens underliggande behov är intakt, men tidsaspekten är mer oklar. Zander & Ingeström avvaktar motpartens start av aktiviteter och är redo att återuppta dialogen när det blir aktuellt.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 46 (0) 31-336 69 10
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 13:00 CET.