Senast uppdaterad 2019-11-12 | 18:10

Christian Berner Tech Trade AB (publ): Dotterbolaget Zander & Ingeström har pågående förhandlingar om en större order.

Under eftermiddagen har Nasdaq Stockholm beslutat om handelsstopp för Christian Berner Tech Trade AB (publ) aktie då det finns misstänkt informationsläckage gällande dotterbolaget Zander & Ingeströms pågående förhandlingar om en större order inom värmeteknik.

Ordervärdet för Zander & Ingeströms del bedöms till cirka 200 MSEK och planeras för leverans under 2020. Förhandlingarna är i sitt slutskede och förväntas vara klara under november månad. 
 

Zander & Ingeström AB (http://zeta.se) är ett av Sveriges ledande bolag inom pump- och värmeteknik och förvärvades av Christian Berner Tech Trade AB 1 mars 2018.
 

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 46 (0) 70-336 69 10
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 kl. 18:10 CET.