Senast uppdaterad 2019-03-21 | 16:38

Rättelse av MAR


I dag 2019-03-21 offentliggjordes Christian Berner Tech Trade (publ) sin årsredovisning för 2018 som innehållsmässigt var helt korrekt, men som felaktigt innehöll en uppgift längst ner på slutet om att informationen var av sådant slag att bolaget var skyldigt att offentliggöra densamma enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel 46 (0)31-336 69 86
E-post: torbjorn.gustafsson@christianberner.com
www.christianberner.com