Senast uppdaterad 2019-03-21 | 16:23

Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2018

Christian Berner Tech Trade publicerar idag, torsdag 21 mars, årsredovisningen för 2018 på www.christianberner.com


Årsredovisningen kan även beställas från Christian Berner Tech Trade, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel 46 (0)31-336 69 86
E-post: torbjorn.gustafsson@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 15:00 CET.