Senast uppdaterad 2019-03-21 | 14:37

Rättelse av MAR


I går 2019-03-20 offentliggjordes Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ) som innehållsmässigt var helt korrekt, men som felaktigt innehöll en uppgift längst ner på slutet om att informationen var av sådant slag att bolaget var skyldigt att offentliggöra densamma enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel 46 (0)31-336 69 86
E-post: torbjorn.gustafsson@christianberner.com
www.christianberner.com