Senast uppdaterad 2018-03-23 | 08:45

Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2017


Christian Berner Tech Trade publicerar idag, fredag 23 mars, årsredovisningen för 2017 på www.christianberner.com
Årsredovisningen kan även beställas från Christian Berner Tech Trade, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel 46 (0) 31-336 69 86
E-post: torbjorn.gustafsson@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 08:45 CET.