Senast uppdaterad 2017-04-11 | 11:19

Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2016

Christian Berner Tech Trade publicerar idag, onsdag 22 februari, årsredovisningen för 2016 på www.christianberner.com

Årsredovisningen kan även beställas från Christian Berner Tech Trade, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.

För ytterligare information kontakta:

Anna Boqvist, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel 46 (0) 31-336 69 86
E-post: anna.boqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 11.05 CET.

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser, Tel +46 (0) 8-454 32 00