Senast uppdaterad 2017-04-11 | 11:10

Christian Berner Tech Trade AB (publ) genomför organisationsförändringar i Norge

Christian Berner Tech Trade AB (publ) meddelar idag att Nicolai Lenschow under våren lämnar som VD i dotterbolaget Christian Berner AS i Norge. Rekrytering efter hans efterträdare har inletts.

—    Nicolai har med sitt engagemang och ledarskap gjort betydelsefulla insatser för Christian Berner AS. Med tanke på framtida möjligheter och utmaningar som Christian Berner står inför är det nu rätt tidpunkt för ett nytt ledarskap som kan driva nästa fas i Christian Berner AS utveckling. Vi tackar Nicolai för hans goda insatser och önskar honom lycka till med framtida utmaningar, säger Bo Söderqvist, VD Christian Berner Tech Trade.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tel 46 (0) 31-336 69 10
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Anna Boqvist, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel 46 (0) 31-336 69 86
E-post: anna.boqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari, 2017 kl. 08:30 CET.

Certified Adviser: Remium Nordic AB, Tel: +468 454 32 00