Årsredovisning 2017

Ladda ner .pdf

People ask us what we do

Kalender

torsdag, 21 februari 2019

Bokslutskommuniké 2018

Tid: 12:00

Visa alla kalenderhändelser

Christian Berner Tech Trade

Att köpa tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är en process som ofta involverar många beslut. Med 120 års erfarenhet som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare och kunder strukturerar och effektiviserar vi denna beslutsprocess.

Det leder till ökad effektivitet för såväl våra kunder som leverantörer. Genom att erbjuda tekniska lösningar som sänker kostnader och minskar miljöpåverkan skapas mervärde för kunderna.

Vi förbättrar miljöer som påverkar många människor

Större och rikare befolkning

Globaliseringen har bidragit till att varor och kunskap sprids till allt fler. Samtidigt växer jordens befolkning snabbt, livslängden ökar och fler människor världen över får allt högre levnadsstandard. Detta leder till ökad efterfrågan på olika varor och tjänster samt på den förbättrade teknologin i en allt mer digitaliserad värld.

Ökad urbanisering

Konsumenters ökade miljömedvetenhet och krav på en hållbar utveckling ökar efterfrågan på lokalt producerade varor. Samtidigt söker sig allt fler människor världen över till städer. När fler bor på en mindre yta ställs stora krav på hållbar tillväxt för städer, bland annat genom lösningar för renare luft, tillförlitlig vattenförsörjning och en fungerande infrastruktur.

Vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade - Årsredovisning 2017

Ett mer professionellt Christian Berner växer kraftigt genom viktigt förvärv

Förra året kan sammanfattas som ännu ett händelserikt år på Christian Berners 120 år långa resa. 2018 har börjat på samma sätt med vårt viktiga förvärv av Zander & Ingeström AB, vilket kommer göra Christian Berner till en ännu starkare aktör. Allt vi gör präglas av ledorden från vår varumärkesstrategi – Expect more, vilket betyder att vi vill och kan mer.

Det känns bra att vi i början av 2018 kunde berätta om vårt förvärv av Zander & Ingeström AB, vilket är resultatet av ett hårt och fokuserat arbete under förra året. Vi söker kontinuerligt efter stabila, välskötta bolag som är verksamma inom intressanta områden, och som har bra lönsamhet, starkt varumärke och bra marknadsposition. Jag kan konstatera att Zander & Ingeström AB är ett kvalitetsbolag som har allt detta. Med förvärvet tar Christian Berner nästa steg i bolagets utveckling. Våra nyckeltal kommer att påverkas positivt, samtidigt som vårt erbjudande kompletteras och stärks genom förvärvet. Tillsammans blir båda bolagen ännu starkare vilket även är bra för våra kunder, leverantörer och andra intressenter.
Jag ser fram emot att under 2018 få arbeta tillsammans med alla medarbetare i Zander & Ingeström AB.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade