Kalender

onsdag, 22 april 2020

Årsstämma 2020

Tid: 16:00

Visa alla kalenderhändelser

Vd Bo Söderqvist intervjuas 19 februari

Årsredovisning 2018

Ladda ner .pdf

Christian Berner Tech Trade

Att köpa tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är en process som ofta involverar många beslut. Med 120 års erfarenhet som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare och kunder strukturerar och effektiviserar vi denna beslutsprocess.

Det leder till ökad effektivitet för såväl våra kunder som leverantörer. Genom att erbjuda tekniska lösningar som sänker kostnader och minskar miljöpåverkan skapas mervärde för kunderna.

Vi förbättrar miljöer som påverkar många människor

Större och rikare befolkning

Globaliseringen har bidragit till att varor och kunskap sprids till allt fler. Samtidigt växer jordens befolkning snabbt, livslängden ökar och fler människor världen över får allt högre levnadsstandard. Detta leder till ökad efterfrågan på olika varor och tjänster samt på den förbättrade teknologin i en allt mer digitaliserad värld.

Ökad urbanisering

Konsumenters ökade miljömedvetenhet och krav på en hållbar utveckling ökar efterfrågan på lokalt producerade varor. Samtidigt söker sig allt fler människor världen över till städer. När fler bor på en mindre yta ställs stora krav på hållbar tillväxt för städer, bland annat genom lösningar för renare luft, tillförlitlig vattenförsörjning och en fungerande infrastruktur.

Vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade Bokslutskommuniké 2019 Q4

Rekordresultat för helåret trots svagt fjärde kvartal

Christian Berner Tech Trades resultat och omsättning för helåret 2019 ökade med Zander & Ingeström och vändningen i Norge som starkt bidragande orsaker. I Sverige finns dock utrymme att förbättra lönsamheten under 2020. För fjärde kvartalet redovisas en svag lönsamhet, delvis på grund av en vinstavräkningseffekt för ett större projekt.

Ökat resultat och omsättning

Omsättningen i det fjärde kvartalet ökade med hela 27 procent till 215,2 MSEK (169,1). Den underliggande försäljningen var generellt god, men den stora omsättningsökningen beror på vinstavräkningen för vårt stora värmeprojekt i Vitryssland.

Rörelsemarginalen (EBITA) blev 5,1 procent (8,7), vilket var svagt men också delvis påverkat av förvärvskostnader för Bullerbekämparen och vinstavräkningen för värmeprojektet i Vitryssland. I det fjärde kvartalet har vi, för värmeprojektet i Vitryssland, redovisat större delen av intäkter och kostnader, men merparten av vinsten kvarstår och kommer att redovisas 2020.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade