M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Bild- och videobank

 

 

 

Christian Berner Tech Trade - Intervju med VD Bo Söderqvist (Bakgrund)

Christian Berner Tech Trade - Intervju med VD Bo Söderqvist (Q2 2015)

Christian Berner Tech Trade - Intervju med VD Bo Söderqvist (Q3 2015)

Christian Berner Tech Trade - Intervju med VD Bo Söderqvist (Q4 2015)

Christian Berner Tech Trade - Presentation på Avanza Banks börsdag 18 maj 2016 

Christian Berner Tech Trade - Intervju med VD Bo Söderqvist (Q3 2016)

Christian Berner Tech Trade - Intervju med vd Bo Söderqvist (Q4 2016)

Christian Berner Tech Trade - Intervju med vd Bo Söderqvist (Q1 2017)

Christian Berner Tech Trade - Intervju med vd Bo Söderqvist
(Q2 2017)

Christian Berner Tech Trade - Intervju med vd Bo Söderqvist 
(Q3 2017)

   

 

Bo Söderqvist, VD

Bo Söderqvist, VD Christian Berner Tech Trade.jpg

1,37 MB

Bo Söderqvist, VD

Bo Söderqvist, VD Christian Berner Tech Trade.jpg

1,78 MB

Torbjörns Gustafsson, CFO

Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade.jpg

578 KB

Joachim Berner, Styrelseordförande

1,5 MB

Huvudkontoret i Mölnlycke

Christian Berner Tech Trade HQ Mölnlycke.jpg

1 MB

Johannes Enström, Servicetekniker

Christian Berner Service.jpg

1,75 MB

Niclas Arnell, Säljchef

Christian Berner Miljö- & Processteknik.jpg

2,28 MB

Anna-Maria Vikenadler, Innesäljare

Christian Berner Filterteknik.jpg

2 MB

Peter Olofson, Säljchef

Christian Berner Processanläggningar.jpg

2,2 MB

Plastlager, Mölnlycke

Christian Berner Teknisk Plast.jpg

1 MB

Olof Rosander, Teknisk försäljning Christian Berner Vibrationsteknik.jpg

1,25 MB

Gateway.Master