M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Ledning

Bo Söderqvist
VD Christian Berner Tech Trade AB och Christian Berner AB, anställd sedan 2010

Född: 1963
Utbildning:
Andra uppdrag:
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
[Innehav: 200 000 B-aktier]
Övrig information: Bo Söderqvist har en gedigen bakgrund inom handelsbolag där han 1985 började som säljare inom BE Group. 1997 avancerade han till att bli produktchef inom handelsstål för region Stockholm–Norrköping inom BE Group med resultat-, sortiment- och personalansvar. 2000 blev Bo befordrad till regionchef för området Stockholm– Norrköping såväl som till affärsområdeschef för BE Groups verksamhet inom handelsstål. Bo Söderqvist ansvarade där för att skapa en ny marknads- och försäljningsorganisation med syfte att öka lönsamheten och öka BE Groups marknadsandelar. 2003 blev Bo Söderqvist VD för BE Group Sverige AB och därigenom en del av koncernledningen. Som Sverigechef ansvarade Bo Söderqvist för cirka 400 medarbetare och en organisation som omsatte 4,2 miljarder SEK. Bo arbetade främst mot att bygga en ny organisation med syfte att sänka kostnaderna och öka lönsamheten. Uppdraget gav även Bo möjlighet att få erfarenhet inom företagsförvärv, investeringsbeslut samt avyttring av olönsamma verksamheter. 2010 blev Bo Söderqvist VD för Christian Berner Tech Trade med uppdraget att utveckla Bolaget och öka dess lönsamhet genom effektiviseringsåtgärder samt fortsatt expansion genom organisk tillväxt och förvärv.

 Bo Söderqvist

Torbjörn Gustafsson
CFO i Christian Berner Tech Trade AB, anställd sedan 2018

Född: 1976. 
Utbildning: Fil. mag. i ekonomi, vid Lunds Universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Christian Berner AB, A/S Christian Berner, Christian Berner AS och Christian Berner Oy.

 Torbjörn Gustafsson 2018

Erik Thorup
VD i A/S Christian Berner, anställd sedan 2000

Född: 1963
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik från Danmarks Tekniska Universitet, Kandidatexamen i företagsekonomi – internationella affärer från Handelshögskolan i Köpenhamn
Andra uppdrag:
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
[Innehav: 2 182 B-aktier]
 

 Erik Thorup

Henrik Westerholm
VD i Christian Berner OY, anställd sedan 2006

Född: 1970
Utbildning: Ingenjör i maskinautomation från Tekniska Läroverket i Helsingfors
Andra uppdrag:
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
[Innehav: 8 727 B-aktier]

 Henrik Westerholm

Herman Thon
Vd i Christian Berner AS sedan 2017.

Född: 1970 
Utbildning: Ledarutbildning från Hærens krigsskole, Master i Marknadsföring från Høyskolen Christiania, MBA från Norges Handelshøyskole (NHH).
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Christian Berner AS.

 Herman Thon
Gateway.Master