'
M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Ägare & aktiekapital

 Uppdaterad 2017-05-10

Aktieägare A-aktier B-aktier Aktier Andel av kapitalet Andel av rösterna
Christian Berner Invest AB  1 250 000  8 214 651 9 464 651    50,5% 69,0%
Lannebo Micro Cap    2 066 170  2 066 170  11,0% 6,9%
Ernström Kapitalpartner AB    1 900 000   1 900 000 10,1% 6,3%
Andra AP-fonden   850 000 850 000 4,5% 2,8%
AMF Aktiefond småbolag    650 000    650 000    3,5% 2,2%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension   378 756 378 756 2,0% 1,3%
Grenspecialisten förvaltning AB    246 000    246 000    1,3% 0,8%
Bo Söderqvist    200 000     200 000    1,1% 0,7%
BPSS LUX/FIM/LU FD/CA TA/UCITS   161 811 161 811 0,9% 0,5%
Granit småbolag    121 507 121 507 0,7% 0,4%
Nordnet Pensionsförsäkring AB    64 290 64 290 0,3% 0,2%
Priornilsson Yield   53 303 53 303 0,3% 0,2%
Nicolas Berner Wolf   48 201 48 201 0,3% 0,2%
Johan Sakari   36 000 36 000 0,2% 0,1%
Bergskanten Invest AB   25 850 25 850 0,1% 0,1%
Anna Boqvist   21 818 21 818 0,1% 0,1%
Svante Carlsson    21 591 21 591 0,1% 0,1%
Dan Örjan Berglund   20 000 20 000 0,1% 0,1%
Eva Graffner   20 000 20 000 0,1% 0,1%
Mats Hallor   20 000 20 000 0,1% 0,1%
Charlotte Nordgren   20 000 20 000 0,1% 0,1%
Övriga   2 369 450 2 369 450 12,6% 7,9%
   1 250 000    17 509 398    18 759 398    100,0% 100,0%
              
Gateway.Master