M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Ägare & aktiekapital

 Uppdaterad 2018-05-25

Aktieägare A-aktier B-aktier Aktier Andel av kapitalet Andel av rösterna
Gårdaverken AB   1 250 000 3 192 083 4 442 083   23,7% 52,3%
Lannebo Nanocap   2 068 580 2 068 580  11,0% 6,9%
Ernström Kapital AB    1 900 000   1 900 000 10,1% 6,3%
Berner, Ksenia   1 703 268 1 703 268 9,1% 5,7%
Berner, Isolde Stensdotter   1 630 572 1 630 572 8,7% 5,4%
Berner, Ruby Stensdotter   1 558 336 1 558 336 8,3% 5,2%
Andra AP-fonden   850 000 850 000 4,5% 2,8%
AMF Aktiefond småbolag    650 000    650 000    3,5% 2,2%
Förvaltningsaktiebolaget Zate   438 242 438 242 2,3% 1,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB   220 188 220 188 1,2% 0,7%
Söderqvist, Bo   220 000    220 000    1,2% 0,7%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension   218 113 218 113 1,2% 0,7%
BPSS LUX/FIM/LU FD/CA TA/UCITS/FULL   186 811 186 811 1,0% 0,6%
Berner Wolf, Nicolas    166 043 166 043 0,9% 0,6%
Swedbank Försäkring AB   117 030 117 030 0,6% 0,4%
CBLDN-POHJOLA Bank PLC Client A/C   80 106 80 106 0,4% 0,3%
Lachenardiére, Rachel   72 696 72 696 0,4% 0,2%
Christian Berner Tech Trade AB   72 357 72 357 0,4% 0,2%
Handelsbanken Sverigefond Inde, X   64 979 64 979 0,4% 0,2%
SEB Life International   60 000 60 000 0,3% 0,2%
Övriga   2 039 994 2 039 994 10,9% 6,8%
Totalt  1 250 000    17 509 398    18 759 398    100,0% 100,0%
Gateway.Master