M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Ägare & aktiekapital

 Uppdaterad 2018-08-10

Aktieägare A-aktier B-aktier Aktier Andel av kapitalet Andel av rösterna
Gårdaverken AB   1 250 000 3 192 083 4 442 083   23,7% 52,3%
Lannebo Nanocap   2 068 580 2 068 580  11,0% 6,9%
Ernström Kapital AB    1 900 000   1 900 000 10,1% 6,3%
Berner, Ksenia   1 703 268 1 703 268 9,1% 5,7%
Berner, Isolde Stensdotter   1 630 572 1 630 572 8,7% 5,4%
Berner, Ruby Stensdotter   1 558 336 1 558 336 8,3% 5,2%
Andra AP-fonden   850 000 850 000 4,5% 2,8%
AMF Aktiefond småbolag    650 000    650 000    3,5% 2,2%
Förvaltningsaktiebolaget Zate   438 242 438 242 2,3% 1,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB   305 988 305 988 1,6% 0,8%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension   274 939 274 939 1,5% 0,7%
Söderqvist, Bo   220 000   220 000 1,2% 0,6%
BPSS LUX/FIM/LU FD/CA TA/UCITS/FULL   186 811 186 811 1,0% 0,6%
Berner Wolf, Nicolas    167 500 167 500 0,9% 0,6%
CBLDN-POHJOLA Bank PLC Client A/C   86 056 86 056 0,5% 0,5%
Swedbank Försäkring AB   83 306 83 306 0,4% 0,4%
Lachenardiére, Rachel   72 696 72 696 0,4% 0,3%
Christian Berner Tech Trade AB   72 357 72 357 0,4% 0,2%
Handelsbanken Sverigefond Inde, X   64 817 64 817 0,3% 0,2%
Alcur Select   64 743 64 743 0,3% 0,2%
Övriga   1 919 104 1 919 104 10,2% 6,5%
Totalt  1 250 000    17 509 398    18 759 398    100,0% 100,0%
Gateway.Master