GateStartTemplate
GateStartTemplate

Christian Berner Tech Trade

Att köpa tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är en process som ibland involverar många beslut. Det vi gör, i korthet, är att förenkla besluten för dig. Du kan tryggt ägna dig åt din kärnverksamhet, samtidigt som du slipper lägga en massa tid på efterforskningar.

Vi levererar avancerad teknisk utrustning, komponenter och material från ledande internationella tillverkare. Detta kompletterar vi med konsultation, analys av kundens tekniska behov, utveckling, installation och service.

Gateway.Master